Autor: admin

Szczepienia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do prezentacji na temat szczepień

Leczyć czy polubić

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat NF1 -Leczyć czy polubić

Program Sympozjum Neurofibromatozy Polska

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z agendą zbliżającego się sympozjum : „Program Sympozjum Neurofibromatozy Polska”

Agenda >> [pobierz]

Pozdrawiamy i do zobaczenia na wydarzeniu!

Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care pt : „EBHC, VBHC or Just Health Care?”

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC kolejny raz serdecznie zapraszam Państwa do współpracy podczas XIV Międzynarodowego Sympozjum Evidence-Based Health Care pt : „EBHC, VBHC or Just Health Care?” Sympozjum odbędzie się w Krakowie, w dniach: 7-8 października 2019 roku, jako 14 już edycja spotkań Stowarzyszenia CEESTAHC.

Tegoroczna edycja Sympozjum poświęcona będzie zagadnieniom związanym z pojęciami :  EBHC, VHBC i Just Health Care. W załączniku przesyłam oficjalne zaproszenie do współpracy, oraz agendę Sympozjum EBHC 2019. Wszelkie informacje dotyczące XIV Sympozjum EBHC mogą Państwo również znaleźć na stronie :http://sympozjum.ceestahc.org

Agenda sympozjum >> [pobierz]

XIII Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care „Integrated health care – exploration beyond the HTA”

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC pragniemy zaprosić Państwa na XIII Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care pt : „Integrated health care – exploration beyond the HTA”. Sympozjum odbędzie się po raz kolejny w Krakowie, w dniach   8-9 października 2018 roku, jako 13 już edycja spotkań EBHC Stowarzyszenia CEESTAHC.

Tegoroczna edycja Sympozjum poświęcona będzie zagadnieniom związanym z „opieką zintegrowaną” w kontekście całościowej opieki nad pacjentem : ułatwieniem dostępu do bardzo prostych (i tanich) form pomocy, możliwości płynnego otrzymywania świadczeń w różnych ośrodkach dla zachowania sensownego przebiegu terapii, uniknięcia niepotrzebnych kosztów oraz odciążenia pacjenta z samodzielnego planowania właściwego przebiegu diagnostyki i terapii. Na wszystkie te zagadnienia spróbujemy spojrzeć z perspektywy samych pacjentów, wraz z oceną tego, co jest dla nich najważniejsze.

 

Do zobaczenia w Krakowie!

 Agenda >> [pobierz]

Agenda Sympozjum 02-03.12.2017

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z agendą zbliżającego się sympozjum : „Neurofibromatozy – diagnostyka, leczenie, opieka nad pacjentem – stan obecny i perspektywy.”

Agenda >> [pobierz]

Pozdrawiamy i do zobaczenia na wydarzeniu!

Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym AGH

Szanowni Państwo,

od wielu lat pracownicy Katedry Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH uczestniczą w projektach badawczych, których celem jest diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Rezultaty badań są udostępniane nie tylko osobom i instytucjom bezpośrednio zaangażowanym w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ale również podmiotom odpowiedzialnym za kształtowanie instytucjonalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Projekt, który obecnie jest realizowany, dotyczy „kapitału społecznego osób niepełnosprawnych”. Jego celem jest poznanie opinii osób niepełnosprawnych na temat rozumienia własnej niepełnosprawności w szerokim kontekście społecznym, charakteru relacji z osobami bliskimi oraz reprezentantami szerszego środowiska społecznego, form aktywności indywidualnej i społecznej, którą podejmują, a także warunków i oceny życia. Badania realizowane są z wykorzystaniem techniki wywiadów pogłębionych, która w praktyce sprowadza się do swobodnej rozmowy na temat wzmiankowanych zagadnień.

W badaniach chcielibyśmy dotrzeć do osób z różnym typem niepełnosprawności, reprezentujących
różne środowiska społeczne ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, status zawodowy czy miejsce
zamieszkania. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie pomocy w realizacji projektu, ale
przede wszystkim o zachęcenie Państwa podopiecznych do wzięcia udziału w badaniach.

Z poważaniem
Dr Tomasz Masłyk
WH AGH
Tel: 662086810
Email: tomaslyk@agh.edu.pl