Baza wiedzy

W dobie internetu i wielu źródeł czasem trudne jest znalezienie sprawdzonych treści. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu lekarzy i naukowców z nami współpracujących, znajdują się tu autorskie teksty specjalistów o fakomatozach.

NF2

Artykuły

Badania genetyczne

Analiza sekwencji genu NF1 wykonywana jest z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji, wykryte mutacje potwierdzane są metodą klasycznego sekwencjonowania.

Dla członków Stowarzyszenia Alba-Julia badanie genetyczne w kierunku NF1 w specjalnej cenie. Oferta dostępna tu.