Dokumenty

Podstawą działania każdego Stowarzyszenia jest dobra organizacja i przejrzystość działań. Znajdują się tu wszystkie dokumenty, które szerzej przedstawiają Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska – Alba Julia i stanowią podstawę prawną jego funkcjonowania.

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

2021 ROK

2020 ROK

2016 ROK

2015 ROK

2014 ROK

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK