Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym AGH

Szanowni Państwo,

od wielu lat pracownicy Katedry Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH uczestniczą w projektach badawczych, których celem jest diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Rezultaty badań są udostępniane nie tylko osobom i instytucjom bezpośrednio zaangażowanym w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ale również podmiotom odpowiedzialnym za kształtowanie instytucjonalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Projekt, który obecnie jest realizowany, dotyczy „kapitału społecznego osób niepełnosprawnych”. Jego celem jest poznanie opinii osób niepełnosprawnych na temat rozumienia własnej niepełnosprawności w szerokim kontekście społecznym, charakteru relacji z osobami bliskimi oraz reprezentantami szerszego środowiska społecznego, form aktywności indywidualnej i społecznej, którą podejmują, a także warunków i oceny życia. Badania realizowane są z wykorzystaniem techniki wywiadów pogłębionych, która w praktyce sprowadza się do swobodnej rozmowy na temat wzmiankowanych zagadnień.

W badaniach chcielibyśmy dotrzeć do osób z różnym typem niepełnosprawności, reprezentujących
różne środowiska społeczne ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, status zawodowy czy miejsce
zamieszkania. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie pomocy w realizacji projektu, ale
przede wszystkim o zachęcenie Państwa podopiecznych do wzięcia udziału w badaniach.

Z poważaniem
Dr Tomasz Masłyk
WH AGH
Tel: 662086810
Email: tomaslyk@agh.edu.pl