Dokumenty

Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska - Alba Julia

Podstawą działania każdego Stowarzyszenia jest dobra organizacja i przejrzystość działań. Znajdują się tu wszystkie dokumenty, które szerzej przedstawiają Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska – Alba Julia i stanowią podstawę prawną jego funkcjonowania.

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

2021 ROK

2020 ROK

2019 ROK

2018 ROK

2017 ROK

2016 ROK

2015 ROK

2014 ROK

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK