Partnerzy

Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska - Alba Julia

Wspomóż nas

Współpraca i wsparcie, jakie otrzymujemy, pozwala nam wciąż działać ku polepszeniu jakości życia pacjentów z fakomatozami. Dziękujemy za dotychczasową pomoc oraz namawiamy do wspólnej pracy na rzecz chorych.