Zaproszenie na konferencję „Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem”

Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska - Alba Julia

Zaproszenie na konferencję „Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem”

Rzecznik Praw Obywatelskich – we współpracy z Uczelnią Łazarskiego – Instytutem Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi. – organizuje konferencję nt. „Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem społecznym”. Spotkanie będzie poświęcone w szczególności zagadnieniu wykluczenia społecznego osób z chorobami rzadkimi oraz przeciwdziałaniu
ich dyskryminacji.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele organizacji pacjentów, instytucji odpowiadających za oświatę, opiekę społeczną i ochronę zdrowia, a także przedstawiciele świata nauki.
Konferencja odbędzie się w w dn. 7 października br. w godzinach: 9.30 – 15.30, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy al. Solidarności 77.

Program konferencji

PS. Zapraszamy także rodziców/opiekunów dzieci chorych/osób dorosłych.
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Z pozdrowieniami,
Monika Foremniak 
Zespół Społeczny
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. 22 20 98 403